porady
Specjalisty

edynym przeciwskazaniem do zabiegu jest ciąża i zły stan zdrowia. Takie choroby jak: niewydolność krążenia, choroba wieńcowa serca,znacznego stopnia nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, cukrzyca, dyskwalifikują pacjenta z zabiegu.
Przy zabiegu w znieczuleniu miejscowym ograniczenia jeśli chodzi o stan zdrowia są mniejsze niż do zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym. W trakcie konsultacji lekarz po zapoznaniu się z wynikami badań, dokumentacją medyczną pacjenta i dokładnym zbadaniu chorego, decyduje o zakwalifikowaniu lub zdyskwalifikowaniu pacjenta z zabiegu.

W dobie internetu, który jest głównym źródłem informacji, często jednak zafałszowanych, pacjenci przychodząc na konsultacje mają dużą wiedzę, prawdziwą lub nie, na temat zabiegu.
Warto zabrać ze sobą karty informacyjne lub dokumentację przebytych chorób - chirurgowi łatwiej jest wtedy wstępnie zorientować się co do stanu waszego zdrowia pacjenta i podjąć decyzje dalszego postępowania.
Dobrym sposobem na pełne wykorzystanie konsultacji jest spisanie wszystkich swoich pytań i wątpliwości. Wchodząc do gabinetu lekarskiego często pacjent jest zestresowany i pod wpływem emocji wiele pytań zapomina.

Nie ma ograniczen wiekowych, jeśli chodzi o osoby dorosłe. U dzieci odstające małżowiny uszne mogą stanowić poważny problem, jako przyczynę do drwin ze strony rówieśników, w związku z tym dużych kompleksów. Stwierdzono że u czteroletniego dziecka wielkość małzowiny usznej wynosi około 85% swej ostatecznej wielkości. Dlatego korekcja uszu ma duży sens w okresie przed pójściem dziecka do szkoły.

Podstawowe pytanie jakie sobie zadajemy przy wyborze protez piersiowych, to wielkość i kształt. Anatomiczne /profilowane/ czy okragłe. 95% pacjentek obecnie wybiera protezy anatomiczne, dają one zdecydowanie bardziej naturalny kształt piersi kobiecej. Protezy te różnią sie miedzy sobą, wysokością podstawy, projekcją i oczywiście wielkością. Dlatego rozmiar i kształt protez dobierany jest w trakcie konsultacji po dokładnym zbadaniu i precyzyjnym pobraniu pomiarów klatki piersiowej. Biust powinien być proporcjonalny do budowy ciała kobiety. Nieproporcjonalnie duży biust może wyglądać karykaturalnie, i być przyczyną dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa.

Implanty piersiowe umieszczane sa po gruczołem lub pod mięśniem piersiowyym większym. Umieszczenie endoprotezy pod mięśniem dodatkowo oddziela protezę od gruczołu. Należy podkreslić iż każda proteza zostaje otoczona dodatkowo torebką włóknistą, która stanowi dodatkową barierę między implantem piersiowym a gruczołem. Niezależne badania wykazały że w mleku matki z umieszczonymi endoprotezami silikonowymi, zawartość silikonu jest mniejsza niż w mleku z butelki ze smoczkiem silkonowym.

Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania leków typu: aspiryna, polopiryna, acard, cholinex oraz innych niesterydowych leków przeciwzapalnych w nadmiernej ilości. Nie powinno się zażywać witamin, szczególnie vit. E, innych leków typu rutinoscorbinu, aescin.

Szczepienie zabezpiecza przed wirusem typu B. Nie zabezpiecza przed dużo groźniejszym wirusem C.
Obowiązuje następujący schemat szczepień: pierwsze szczepienie, drugie po miesiącu, trzecie po sześciu miesiącach.
Jeżeli nie mamy czasu na tak długi okres oczekiwania, możemy zastosować tryb szybki: pierwsze szczepienie, drugie po siedmiu dniach, trzecie po 21 dniach. Dwa tygodnie po ostatnim szczepieniu jesteśmy zabezpieczeni przed wirusem.

M a ś c i n a b l i z n y p r e c z o d b l i z n y !!! Większość pacjentów pyta czy, a raczej kiedy po zabiegu stosować maści na blizny, lub lepsze gojenia.
U zdrowej osoby rana najlepiej goi się bez żadnego dodatkowego wspomagania maściami, lub witaminami. Podobnie w przypadku blizn obowiązuje zasada: brak wskazań jest największym przeciwskazaniem. Maść na blizny jest takim samym lekarstwem jak inne specyfiki stosowane w różnych jednostkach chorobowych. Obowiązuje żelazna zasada, stosowania pod kontrolą lekarza. Wspomniane maści wskazane są tylko i wyłącznie w przypadku blizn przerostowych i keloidów /bliznowców/. Działając takim specyfikiem na prawidłową bliznę, osłabiamy ją, powodując zmniejszenie jej właściwośi mechanicznych. Staje się ona cieńsza, tzw. papierowata, wskutek sił działających na nią, ulega rozszerzeniu. Taką bliznę trudno później skorygować metodą niechirurgiczną.